Про журнал

Науково-практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження» заснований у 1998 році Харківським державним політехнічним інститутом (з листопада 2000 р. – Національний технічний універ-ситет «Харківський політехнічний інститут») та зареєстрований Міністерством інформації України (КВ № 3427). Засновник та видавець – Національний технічний університет „Харківський політехнічний інсти-тут”. Журнал «Інтегровані технології та енергозбереження» включений до переліку наукових фахових видань ВАК України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти та науки України №1328 від 21.12.2015)) у галузі технічних наук та виходить по тематичним напрямкам, які відображають напрямки діяльності наукових шкіл університету та потенційних здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Поточний номер

№ 2 (2024): Інтегровані технології та енергозбереження
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-07-19

Весь випуск

ЕНЕРГЕТИКА ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Переглянути всі випуски
В публікаціях журналу протягом більш двадцяти років виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного менеджменту. Значна увага приділяється проблематиці охорони довкілля та перспективам конверсії промислових та побутових відходів. Найсучасніші досягнення, що висвітлюються у журналі, безумовно, викликають інтерес вчених й фахівців України та далеко за її межами. Про це свідчать публікації з участю науковців та фахівців, що представляють університети, профільні організації та промислові підприємства більш, ніж десяти країн Світу. «Інтегровані технології та енергозбереження» друкується щоквартально тиражем 300 примірників. Широкий спектр питань, що висвітлюються у журналі, дає змогу широкому колу науковців, аспірантів, працівникам промислових підприємств, викладачам тощо проводити апробації результатів наукових досліджень та дисертаційних робіт з технічних наук та захищати їх у 3 (трьох) спеціалізованих вчених радах ДАК України, що працюють в НТУ «ХПІ».