Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Загальні вимоги щодо оформлення наукової статті у журналі "ІТЕ"

Керівництво для авторів

«Інтегровані технології та енергозбереження»

 Щоквартальний науково-практичний журнал

Редколегією до опублікування приймаються статті, написані державною мовою, за наступними науковими напрямками:

 • енергетика та енергозбереження; енерготехнологія енергоємних галузей промисловості; нетрадиційна енергетика; ресурсозбереження; енергетика та навколишнє середовище;
 • тепловикористовуючі установки; моделювання процесів промислового обладнання; процеси та апарати різних галузей промисловості (хімічної, харчової, медичної та ін.);
 • застосування ЕОМ в технологічних процесах; автоматизовані системи управління та обробки інформації;
 • тепло- і масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; теплові процеси та кріогенне устаткування медичного призначення;
 • електроенергетика; обладнання електростанцій і передача електроенергії;
 • економічні аспекти енергетики й промислової екології; комерційний інжиніринг, реінжиніринг та технологічний менеджмент;

а також інших напрямкам на межі різних галузей знань.

Матеріали до опублікування в кожний наступний номер приймаються до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу. Рукописи авторам не повертаються.

Електронна версія статті повинна бути підготовлена у редакторі текстів MS Word for Windows версій 97, XP, 2000 або 2003. Сама стаття повинная бути роздрукована у 2-х примірниках. До матеріалів повинні додаватися експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у відкритій пресі та рецензія доктора наук за профілем статті.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Розмір бумаги А4 (210х297 мм); ліве і праве поля – 25 мм, верхнє і нижнє – 30 мм; рекомендований шрифт Times New Roman Суг; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1.

Порядок розміщення матеріалу:

 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується УДК статті;
 • пропустивши один рядок, по центру друкуються прізвища та ініціали авторів із зазначенням наукових ступенів та посади;
 • пропустивши один рядок, по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;
 • нижче, пропустив одну строку, друкується назва організації, де працюють автори статті;
 • після розміщуються ключові слова;
 • пропускається один рядок і з абзацу (1,25 см) друкується основний текст, відформатований по ширині сторінки;
 • перед і після формул і рівнянь має бути відстань в один порожній рядок до тексту з інтервалом 1;
 • формули і рівняння повинні бути вирівняні по центру;
 • номери формул і рівнянь повинні бути вирівняні по правому краю;
 • розмір шрифту формул і рівнянь для основного тексту – 12 пт.;
 • рисунки, схеми і графіки повинні бути виконані в чорно-білому зображенні;
 • пропустивши один рядок, приводиться список літератури, оформлений у відповідності до вимог ДСТУ. Згідно вимогам МОН України кількість літературних джерел повинна бути не менш за 12.
 • далі розміщується транслітерація списка літератури;
 • у кінці статті на трьох мовах (українська, російська та англійська) повинні бути надруковані УДК, автори, назва і анотація. Мінімальна кількість символів кожної анотації – 1800 знаків.

 

Окремо в редколегію подаються відомості про авторів з їх адресами Email.

 

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

Україна, 61002,
Харків-2, вул. Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», редколегія журналу
«Інтегровані технології та енергозбереження»,

технічний редактор: к.техн.н., професор Горбунов К.О.

 Тел.    (057) 707-69-58.

Email:  gor.kona2016@gmail.com

           

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ НЕ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ,

Редколегія НЕ РОЗГЛЯДАЄ та не розміщує у журналі

 

НА ЖУРНАЛ ВІДКРИТО ПЕРЕДПЛАТА

В ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ УКРАЇНИ

 

Індекс видання: 22786

Індекс видання: 46738 – тільки для Донецька та Луганська

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.