МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ПРОТИРІЧ ХОЛОДИЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ВИРОБНИЦТВ АМІАКУ

Автор(и)

  • А. К. Бабіченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • І. Л. Красніков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Ю. А. Бабіченко Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Я. О. Кравченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • І. Г. Лисаченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • В. О. Панасенко Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2024.2.08

Ключові слова:

виробництво аміаку, абсорбційно-холодильний комплекс, системний аналіз, усунення технічних протиріч

Анотація

Розглянуті особливості енерготехнологічного оформлення блоку вторинної конденсації виробництв аміаку, в яких для охолодження циркуляційного газу використовуються абсорбційно-холодильні технологічні комплекси (АХТК).

Встановлені недоліки функціонування АХТК, які обумовлюють порушення режиму охолодження циркуляційного газу в умовах зміни температури атмосферного повітря. Сформульовано напрямок дослідження АХТК як технічної системи з позицій системного аналізу та запропоновані основні напрямки удосконалення, що забезпечують стабілізацію температури охолодження циркуляційного газу у випарниках на мінімально можливому рівні, а отже і підвищення енергоефективності виробництва аміаку.

Наведено поелементний аналіз АХТК з визначенням їх корисних функцій та зв’язків поміж ними, що забезпечило можливість виявлення небажаних ефектів, встановлення головної корисної функції, а отже і адміністративних, технічних та фізичних протиріч. Зосереджена основна увага на виникненні ситуації неузгодженості параметра цілі та вла- стивостей технічної системи, а також чим обумовлені взаємовиключні вимоги до такого параметру як тиск конденсації. Показано, що головна корисна функція є по суті похідною від потреб людини-оператора, тобто АХТК це підсистема по відношенню до антропометричної системи.

Користуючись переліком стандартних операторів щодо розв’язання фізичних протиріч застосовано оператор покращення (Q-новація) технічної системи для розділу суперечливих властивостей у просторі та встановлені «безкоштовні» ресурси (R-новація) для реалізації оператора, що дозволило здійснити синтез нової технічної системи АХТК. Визначена економічна ефективність новоствореної системи, яка забезпечується за рахунок зниження температури охолодження циркуляційного газу в середньому на 3 ℃. За рахунок такого зниження зменшуються експлуатаційні річні витрати по природному газу майже на 1 млн. м3.

Біографії авторів

А. К. Бабіченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор

І. Л. Красніков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор

Ю. А. Бабіченко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Я. О. Кравченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

PhD, доцент

І. Г. Лисаченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент

В. О. Панасенко, Державна установа «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»

доктор технічних. наук, професор

Посилання

Liu H. Ammonia Synthesis Catalyst 100 Years: Practice, enlightenment and challenge, Chin. J. Catal. 2014. 35 (10). 1619–1640. https://doi.org/10.1016/S1872-

(14)60118-2.

Babichenko, A.K., Babichenko Yu,A., Kravchenko, Ya.O., Krasnikov, I.L. (2021). Alhorytmichne zabezpechennia pryiniattia rishen shchodo efektyvnosti ekspluatatsii absorbtsiino-kholodylnykh ustanovok vyrobnytstv. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 4, 13-21.https://doi.org/10.20998/2078-5364.2021.4.02.

Babichenko A. K., Toshynskyi V. I. (2009). Zastosuvannia matematychnoho modeliuvannia dlia diahnostyky pokaznykiv efektyvnosti protsesiv teplo- i masoobminu v absorberakh teplovykorystovuiuchykh kholodylnykh ustanovok ahrehativ syntezu amiaku. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy,6, 107–111.

Babichenko, A., Babichenko, J., Kravchenko, Y., Velma, S., Krasnikov, I., Ly- sachenko, I. (2018). Identification of heat exchange process in the evaporators of absorption refrigerating units under conditions of uncertainty. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2(91)), 21–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121711.

Osnovy naukovykh doslidzhen : navch. posibnyk / A. K. Babichenko [ta in.] ; Nats. tekhn. un-t "Kharkiv. politekhn. in-t", Nats. farm. un-t. – Kharkiv : Drukarnia Madryd, 2021. – 134.

Altshuller H.S. Poysk novykh ydei: ot ozarenyia k tekhnolohyy. - Kyshynev: Kartia Moldoveniaske, 1989. – 381 p.

Teoriia tekhnichnykh system / V.S. Loveikin, Yu.O. Romasevych. – K.: TsP „KOM- PRYNT”, 2017. – 291 p.

Babichenko, A., Krasnikov, I., Babichenko, J., Panasenko, V., Snurnikov, D., Shutynskyi, O. (2024). Designing energy-efficient hardware and technological structure of ab- sorption refrigeration units for ammonia production. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(2 (127), 74–81. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.297717.

Enerhosberehaiushchee tekhnolohycheskoe oformlenye bloka vtorychnoi kondensat- syy krupnotonnazhnykh ahrehatov synteza ammyaka / A. K. Babychenko, V. Y. Toshynskyi,

Y. L. Krasnykov y dr. // Yntehryrovannye tekhnolohyy y enerhosberezhenye. – 2007. – № 4. – P. 3–6.

Loboiko, O. Ya., Tovazhnianskyi, L. L., Slabun, I. O. Metody rozrakhunkiv u tekhnolohii neorhanichnykh vyrobnytstv. Kharkiv: NTU «KhPI, 2001.

Pat. 42161 Ukraina, MPK F25B 15/00, F25B 49/00, S01 S 1/00. Ustanovka dlia vyrobnytstva amiaku / Babichenko A.K., Toshynskyi V.I., Krasnikov I.L., Demenkova S.D.; zaiavnyk ta vlasnyk patentu NTU «KhPI». – No u200900599; zaiavl. 17.01.2009; opubl. 25.06.2009, Biul. No 12.

Sokolov, E. Ya., Zynher, N. M. Struinye apparaty. – M.: Enerhoatomyzdat, 1989. –352 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-19

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ