№ 4 (2019)

Інтегровані технології та енергозбереження

Зміст

Статті

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ МОДИФІКОВАНИХ КАНАЛІВ В ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТАХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАСИВНИХ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ PDF
P Arsenyev, L Tovazhnyanskyy, O Arsenyeva 3-13
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕПЛООБМІННОЇ СИСТЕМИ БЛОКУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГІДРОГЕНІЗАТУ НА УСТАНОВЦІ ЛЕГКОГО ГІДРОКРЕКІНГУ PDF
A Myronov, M Ilchenko 14-21
МОДЕЛІ УТВОРЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ НА ПОВЕРХНЯХ НАГРІВУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ PDF
O Matsegora, O Arsenyeva, L Tovazhnyanskyy, P Kapustenko 22-32
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВЕНТИЛЯТОРНОЮ ГРАДИРНЕЮ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ PDF
A Pereselkov, O Kruglyakova 33-42
ТЕХНОЛОГІЧНА ПЕРЕРОБКА НАФТОВОГО ШЛАМУ В ПЛАСТИЧНІ МАСТИЛА
A Grigorov 43-47
ДОСЛIДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ БІОАКТИВНИХ СКЛОМАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ЗДАТНІСТЬ ДО ЗВ’ЯЗУВАННЯ З АЛЬБУМІНОМ PDF
O Savvova, V Shimon, O Babich, A Sheregiy, M Shimon 48-55
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКА ГІБРИДУ УКРАЇНСЬКИЙ F1 НА ЙОГО ОБРУШУВАННЯ У ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ PDF
L Perevalov, O Piven, S Teslenko 56-63
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ БІТУМІВ З ПОЛІПШЕННИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
O Mardupenko, A Grigorov, I Sinkevich 64-68
СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВИТРАТ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ P-ГРАФІВ PDF
O Arsenyeva, F Friedler, A Orosz, P Kapustenko 69-78
ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА НИЗЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ВИМОГИ ДО ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТАКОГО ТЕПЛА PDF
S Kusakov 79-90