ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИБІР СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • І. Л. Красніков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • А. К. Бабіченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
  • Д. В. Снурніков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2023.4.06

Ключові слова:

База даних, СУБД MySQL, MySQL Workbench, дистанційне навчання, реляційна модель даних, клієнт-серверна архітектура

Анотація

Визначено актуальність вивчення дисципліни «Організація баз даних» для студентів комп'ютерних та інженерних спеціальностей та показані їх особливі потреби та акценти в навчанні.

Дано визначення моделі даних, які зберігається в базі даних. Розглянуті особливості реляційної моделі даних, основною перевагою якої над іншим є простота і доступність для розуміння користувачем та наявність досить простого і одночасно потужного математичного апарату теорії множин та реляційної алгебри. Виділені основні навчальні елементи вивчення баз даних, основаних на реляційній моделі даних.

Дана характеристика клієнт-серверної архітектури сучасних СУБД. Відзначені переваги клієнт-серверних технологій в процесі навчання роботі з базами даних.

Результати досліджень функціональних можливостей існуючих програмних продуктів для роботи з базами даних показали доцільність вибору в якості інструменту навчання СУБД MySQL Community Edition, яка є безкоштовною та за своїм функціоналом не поступається ні за якими критеріями комерційним системам. Недоліки системи, до яких відносяться деякі обмеження при виконанні складних запитів та при створенні аналітичних звітів, що вимагає високого навантаження та великої кількісті одночасних запитів, не є критичними для цілей навчання. Доступ до серверу MySQL може здійснюватися як із консольного клієнту, який працює із будь-якою із сучасних операційних систем, так і з багатьох GUI-клієнтів. В роботі дана характеристика програмного продукту MySQL Workbench Community Edition, який пропонується фірмою Oracle для безкоштовного використанні як у складі серверу MySQL, такі у в якості окремого GUI-клієнта.

В результаті проведених досліджень було зроблено висновок, що безкоштовна СУБД MySQL Community Edition разом із GUI-клієнтом MySQL Workbench Community Edition у повні мірі формує компетентності студентів як інженерних так і комп’ютерних спеціальностей при роботі с базами даних і може бути використана при вивченні освітньої компоненти «Бази даних» в умовах дистанційної форми освіти.

Біографії авторів

І. Л. Красніков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, доцент

А. К. Бабіченко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Bulatetska L. Metodychni osoblyvosti vyvchennia kontseptualnoho proektuvannia baz danykh pry pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv. Kompiuterno-intehrovani tekhnolohii: osvita, nauka, vyrobnytstvo. 2020. №41. P. 5–9.

Pohromska H. Vykladannia baz danykh na kompiuternykh spetsialnostiakh yak element pidhotovky studentiv-informatykiv do profesiinoi diialnosti. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. 2013. №3. P. 215–222.

Sharov S. V. Metodychni pidkhody do vykladannia tekhnolohii proiektuvannia ta administruvannia baz danykh. Udoskonalennia osvitno-vykhovnoho protsesu v zakladi vyshchoi osvity : zbirnyk naukovo-metodychnykh prats TDATU. 2023. Vyp. 26. P. 281–287.

Saidov J. D. Study of the process of database and creation in higher education // In-ternational scientic and practice conference on “International experience in increasing the ef-fectiveness of distance education: problems and solutions”. Guliston, 2021. DOI: https:// doi.org/10.17605/OSF.IO/5R96C.

Savchuk T.O. Orhanizatsiia baz danykh i znan. Vinnytsia: VDTU, 2009. – 439 p.

Balyk N.R., Mandziuk V.I. Bazy danykh MySQL: Navchalnyi posibnyk. – Ter-nopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2010.–160 p.

Carneiro J. A Review on Tools for Teaching Database Systems Online // Kriat-iv.Tech. 2020. No. 8. DOI: https://doi.org/10.31112/kriativ-tech-2020-08-42.

DB-Engines Ranking, 2023. [Online]. Available: https://db-engines.com/en/ranking. (date of access: 16.11.2023).

Chord Sutim, Daranee Hormdee. MySQL vs. PostgreSQL in Cluster Model for SCADA System in Power Substation, 6th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011).

MySQL – the official website of the MySQL project. URL: https://www.mysql.com/ (date of access: 16.11.2023).

MySQL Reference Manual URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.2/en/ (date of access: 16.11.2023).

MySQL Workbench Reference Manual. URL: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/ (date of access: 16.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-14

Номер

Розділ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ