РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • І. В. Сінкевич Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Україна
  • О. О. Мардупенко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Україна
  • А. Г. Тульська Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Україна
  • Є. Д. Левін Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2022.4.08

Ключові слова:

науково-дослідна робота, компоненти науково-дослідної роботи, функції науково-дослідної роботи, види та форми науково-дослідної роботи

Анотація

У статті розглядаються питання науково-дослідної роботи студентів, компоненти та функції науково-дослідної роботи. Виділяються види та форми науково-дослідної роботи у навчальний та позанавчальний час.

Особливу практичну значимість здобувають уміння фахівця адекватно сприймати складні ситуації життя, правильно їх оцінювати, швидко адаптуватися до нових пізнавальних ситуацій, цілеспрямовано переробляти наявну інформацію, шукати та доповнювати її відсутньої, знати закономірності її оптимального використання, прогнозувати результати діяльності, використовуючи свій інтелектуальний і творчий потенціал.

На кожному рівні навчання необхідно розвивати у студентів творче мислення, дослідницькі вміння, без яких важко як продовжувати освіту, так і реалізовуватись на ринку праці.

У зв'язку із цим науково-дослідна діяльність здобуває все більше значення та перетворюється в один з основних компонентів професійної підготовки майбутнього фахівця.

Науково-дослідницька діяльність вдосконалює не лише професійний рівень, а й формує специфічні навички та звички, відповідний склад мислення та спілкування. У зв’язку з новими вимогами до якості підготовки спеціалістів, відповідаючи потребам прискореного науково-технічного і соціально-економічного розвитку країни, науково-дослідницька діяльність студентів розглядається як важливий фактор удосконалення всієї системи підготовки спеціалістів для різних галузей народного господарства. Саме науково-дослідницька діяльність дозволяє поглибити професійне спрямування освіти, виховувати спеціалістів з високим творчим потенціалом і впливає на формування соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців.

Таким чином, щоб успішно управляти науково-дослідною роботою студентів, динамікою її складових елементів, викладачеві необхідно чітко уявляти її головні завдання: який об’єкт дослідження обрати і які методи дослідження застосовувати. Тому стратегічним завданням у цьому напрямку є передбачення таких умов, засобів: форм і змісту діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для розвитку і удосконалення науково-дослідної роботи.

Відповідно науково-дослідницька діяльність повинна бути організована так, щоб студенти після закінчення навчального закладу прагнули до постійного підвищення свого професійного рівня. Людина має постійно навчатися, співвідносячи свої знання з новими вимогами, своїми потребами, потребами соціуму, ринку праці. Сама особистість і є її професійним інструментарієм.

Посилання

Mykytiuk O.M. Teoriia i praktyka orhanizatsii naukovo-doslidnoi roboty u vy-shchykh navchalnykh zakladakh osvity Ukrainy v KhIKh st.: Avtoref. dys.doktora ped. nauk / Instytut pedahohiky APN Ukrainy, K., 2004. – 42 p.

Semenoh O.M. Orhanizatsiia naukovo-doslidnoi roboty studentiv filolohichnykh fakultetiv pedahohichnykh universytetiv. K. – Hlukhiv: RVV HDPU, 2002. – 96 p.

Spitsyn Ye.S. Metodyka orhanizatsii naukovo-doslidnoi roboty studentiv u vy-shchomu zakladi osvity. – K., 2003.

Nikolaienko S.M. Naukovi doslidzhennia v universytetakh – vyznachalnyi chynnyk zrostannia yakosti osvity / Nikolaienko S. M. – K. : Prok-biznes, 2007. – 176 p.

Filipenko A.S. Osnovy naukovykh doslidzhen. Navchalnyi posibnyk. – K.: Aka-demvydav, 2005. – 208 p.

Yanovskyi A.O. Zmist poshukovo-doslidnoi diialnosti. Zbirnyk naukovykh prats: Naukovi zapysky. – Vypusk 83. – Seriia: Pedahohichni nauky. – Kirovohrad: RVVKDPU im. V. Vynnychenka, 2009. – P. 234.

Drach I.I. Otsiniuvannia tvorchoho potentsialu studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv // Problemy osvity: Nauk.-metod, zb. / Kol. avt. – K.: Nauk, -metod, tsentr vyshchoi osvity, 2005. – Vyn. 41. – P. 153–160.

Judith M. Nixon, “Core Journals in Library and Information Science: Developing a Methodology for Ranking LIS Journals”, College & Research Libraries 75, no. 1 2014, р. 66–90.

Kuz V.H. Orhanizatsiia pedahohichnoho doslidzhennia. – K.: Znannia Ukrainy, 2006. – 48 p.

Kniazian M.O. Samostiino-doslidnytska diialnist maibutnikh vchyteliv inozemnykh mov: teoriia i praktyka: [Monohrafiia]. – Izmail: Smil, 2006. – 242 p.

Honcharov S.M. Studentski naukovi doslidzhennia v kredytno-modulnii systemi orhanizatsii navchalnoho protsesu : [navchalno-metodychnyi posibnyk] / Honcharov S.M. – Rivne : NUVHP, 2006. – 127 p.

Lamanauskas, V., Augienė, D. Bachelor students’ scientific research activity at university: Situation analysis and improvement possibilities. In. M. Bilek (Ed.), Science and technology education for the 21st century: Research and research oriented studies (Proceed-ings of the 9th IOSTE symposium for Central and Eastern Europe), Hradec Kralove: Gaudeamus Publishing House, 2014, p. 297–312.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12