ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНІВ СТІЙКОСТІ TRITICUM AESTIUM ДО ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ТА АНАЛІЗ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Автор(и)

  • Ю. Ю. Чуприна Державний біотехнологічний університет, Ukraine
  • О. М. Близнюк Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Ukraine
  • Н. Ю. Масалітіна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» , Ukraine
  • А. П. Бєлінська

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2022.4.06

Ключові слова:

пшениця яра, шкідливі організми, гени стійкості, зразок, ураженість

Анотація

Домiнування стійкостi рослин-господарів та рецесивна вiрулентність паразитів є результатом їх спільної еволюції з господарем, який є основним партнером. Однак мутантні гени стійкості зазвичай рецесивні. Для поповнення генофонду стійкості потрібна віддалена гібридизація. Чим більша площа засаджена стійким сортом, тим чутливішим він стає. Гени резистентності знижуються під час розмноження. Гени, які в даний час використовуються для стійкості до листової іржі, стеблової іржі, жовтої іржі та борошнистої роси – усі з пирію, жита, геліопсу тощо. Пошук екологічно безпечних та ефективних засобів збереження врожаїв цінних продуктивних культур зумовив формування альтернативних захисних методів. Серед них – використання біологічних препаратів, в основі дії яких лежить принцип антагонізму між різними видами мікроорганізмів або прояви їхньої антибіотичної активності, зокрема виділення в зовнішнє середовище токсичних для конкурентних організмів речовин. Біологічний метод захисту рослин ґрунтується на системному підході, комплексній реалізації двох основних напрямків: збереження і сприяння діяльності природних популяцій корисних видів (ентомофагів, мікроорганізмів), самозахисту культурних рослин в агробіоценозах та поновлення агробіоценозів корисними видами, яких в них не вистачає або тих, які відсутні.

Принциповою відміною біологічного методу захисту рослин від будь-якого іншого є використання саме першого напрямку, який здійснюють, застосовуючи біологічні препарати, способами сезонної колонізації, інтродукції та акліматизації зоофагів і мікроорганізмів. Розмноженню і ефективності діяльності корисних видів сприяють агробіотехнічні заходи, та деякі способи обробітку ґрунту за допомогою яких можна створювати сприятливі умови для життєдіяльності зоофагів. Важливим агротехнічним заходом є вирощування стійких до шкідливих організмів сортів культурних рослин, що сприяє формуванню слабожиттєздатних популяцій шкідників.

Проаналізовано колекційні зразки пшениці ярої різного еколого-географічного походження за генами стійкості до шкідливих організмів та виділено екологічно стабільні популяції за їх комплексною та індивідуальною стійкістю при зміні кліматичних умов середовища. Охарактеризовано біологічні препарати для боротьби із збудниками хвороб.

Посилання

Havei I.V., Chaika V.M. Vplyv zmin klimatu na shkidlyvist komakh-fitofahiv pshenytsi ozymoi u Lisostepu Ukrainy. Perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky : zb. materi-aliv IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. Lviv, 2016. P. 134–138.

Kyrychenko V.V., Petrenkova V.P. Cherniaieva I.M. Osnovy selektsii polovykh kultur na stiikist do shkidlyvykh orhanizmiv. Navchalnyi posibnyk. – Kharkiv, 2012. – 320 p.

Lytvynov B.M. Silskohospodarska entomolohiia. Kyiv. Vyshcha osvita, 2005. 511 p.

Lyfenko S.P., Lytvenenko M.A. Selektsiia i henetyka pshenytsi v Ukraini. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit. – Kyiv. Lohos, 2001. – T. 2. – P. 319-336.

Adamenko T. Klimatychni umovy Ukrainy ta mozhlyvi naslidky poteplinnia kli-matu. Ahronom. Kyiv, 2007. № 1. P. 8–9.

Pokozii Y.T., Pysarenko V.M., Dovhan S.V. Monitorynh shkidnykiv silskohospodarskykh kultur pidruchnyk. Kyiv. Ahrarna osvita, 2010. 223 p.

Chuprina Yu.Yu. , Klymenko I.V., Golovan L.V. Ecological assessment of vari-ability of quantitative signs of spring wheat samples. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(8), 156–166.

Chuprina Yu.Yu., I.V. Klymenko , Yu.M. Belay. The adaptability of soft spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 267–272.

Chuprina Yu.Yu., Klymenko I.V., Golovan L.V. Variability of morphological markers and vegetation period of spring wheat samples of different ecological and geographi-cal origin. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 241–248.

Chuprina Yu.Yu., Klymenko I.V., Havva D.V. The level of adaptability of per-spective samples of soft and durum spring wheat in Ukrainian forest-steppe. Ukrainian journal of ecology, 2020. № 10(6). 12–22.

Bilyk M.O., Kuleshov A.V. Praktykum z fitosanitarnoho monitorynhu i prohnozu. Khark. nats. ahrar. un-t. Xarkiv. 2006. 229 p.

Karpov O.V. Klitynna ta henna inzheneriia: pidruchnyk Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2010. 208 p.

Halias V.L. Biokhimichnyi i biotekhnolohichnyi slovnyk Lviv: Oriiana-Nova, 2006. 468 p.

Herasymenko V.H. Biotekhnolohiia: pidruchnyk Kyiv: INKOS, 2006. 647 p.

Litun P.P., Kyrychenko V.V., Petrenkova V.P., Kolomatska V.P. Systemnyi analiz v selektsii polovykh kultur. Navchalnyi posibnyk. – Kharkiv, 2009. – 354 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12