DOI: https://doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.03

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НРЛС ПРИ ВИЯВЛЕННІ МАЛОПОМІТНИХ ЦІЛЕЙ В УМОВАХ ЗАВАД

O. Vovk, O. Shcheptsov, S. Kurdiyk

Анотація


Ефективність виявлення навігаційними РЛС цілей, особливо малопомітних остається відкритим та важливим питанням, від якого залежить виконання бойових завдань Військово-Морськими Силами ЗСУ. При цьому широке використання противником станцій завад вимагає від виробників РЛС впровадження останніх досягнень в області радіотехнічних систем для зменшення та компенсації їх дії.

В роботі наводиться можливості схемотехнічного моделювання функціонування  навігаційних РЛС в умовах завад при виявленні малопомітних цілей. Моделювання проведено у середовищі Micro-Cap. Програма відноситься до SPICE-подібних програм аналогового і цифрового моделювання електричних та електронних схем з інтегрованим візуальним редактором, результати проведених за її допомогою досліджень вважаються достовірними.

При моделюванні дії завад в роботі використовувалась система комп'ютерної математики Mathcad. За її допомогою здійснювалась імітація спектру завади заданого закону розподілу випадкової величини з урахуванням математичних очікувань та дисперсій завадових сигналів; значення частот відповідали ТТХ станцій РЕБ чи спектрам відбиттів від реальних підстильних поверхонь, хвилюванням моря різної інтенсивності, шумам приймачів.

В статті зображені спектри та осцилограми сигналів приймального тракту навігаційних РЛС:  при різних рівнях завад; для випадку позасмугової завади різної інтенсивності; для випадку зондування кораблів звичайної форми; для зондування цілей зі стелс-технологіями. Моделювання може стати корисним для оцінки впливу засобів РЕБ на корабельне радіотехнічне озброєння, для вироблення пропозицій щодо захисту навігаційних РЛС від завад природного та штучного походження, загороджувальних, прицільних та імітаційних.


Ключові слова


навігаційні РЛС; схемотехнічне моделювання НРЛС; малопомітні цілі

Повний текст:

PDF

Посилання


Demydenko P.P. Sudovыe radyolokatsyonnыe y radyonavyhatsyonnыe systemы: Uchebnoe posobye. Odessa, 2008. – 334 p.

S.M. Halahan, A.Y. Vovk, V.S. Popova Obnaruzhenye y selektsyia morskykh tselei RLS voenno-morskykh syl korabelnoho y nazemnoho bazyrovanyia na osnove spektralnыkh rozlozhenyi / Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. – Kharkiv: KhUPS im. I. Kozheduba, 2015. – № 3(43). – P. 27–34.

Shyrman Ya.D. Teoretycheskye osnovы radyolokatsyy. / Shyrman Ya.D. – M.: Sov.radyo, 1970. – 560 p.

Radyotekhnycheskye systemы: Ucheb. dlia vuzov po spets. «Radyotekhnyka» / Yu.P. Hryshyn, V.P. Ypatov, Yu.M. Kazarynov y dr. – M.: Vыssh. shk., 1990. – 496 p.

Amelyna M.A., Amelyn S.A. Prohramma skhemotekhnycheskoho modelyrovanyia Micro-Cap 8. – M.: Horiachaia lynyia – Telekom, 2007. – 464 p.

Palyi A.Y.Radyoэlektronnaia borba. – M.: Voennoe yzdatelstvo, 1989. – 350 p.

Venttsel E.S. Teoryia veroiatnostei. – M.: Nauka, 1969. – 576 p.

Kherkhaher M., Partoll Kh. Mathcad 2000: polnoe rukovodstvo. - K.: Yzdatelskaia hruppa BHV, 2000. – 416 p.

Baskakov S.Y. Radyotekhnycheskye tsepy y syhnalы: Ucheb. pos. / S.Y. Baskakov. – M.: Vыssh. shk., 2000. – 462 p.

Determinovani syhnaly ta yikh peretvorennia u radiotekhnichnykh kolakh: navch. pos. / E.A. Horiushkin, B.D. Deripalov, V.D.Karlov ta in. – Kh.: KhVU, 2003. – 232 p.

Syhnaly ta protsesy v radiotekhnitsi: Kerivnytstvo do lab. r-t / B. D. Deri-palov, V. D. Karlov, Ye. O. Milkevych, V. A. Stepanenko. – Kharkiv: KhUPS, 2007. – 76 p.

Voloshchuk Yu.I. Syhnaly ta protsesy u radiotekhnitsi. T. 1-3. – Kh.: Kompaniia SMIT, 2003.