DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ГІДРОЛІЗУ ХЛОРОГЕНОВОЇ КИСЛОТИ, ОТРИМАНОЇ ЗІ СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ

M Labeiko, E Litvinenko, N Liubchenko, F Gladkii

Анотація


У статті розглянуто корисні властивості таких фенольних сполук соняшникового шроту, як хлорогенова та кавова кислоти. Крім того, зроблено акцент на тому, що хлорогенова кислота хоча і є потужним антиоксидантом, але не розчиняється в жирах, що ускладнює її використання в якості антиоксиданту в жирових продуктах та оліях. Кавова ж кислота, навпаки, розчинна у жирах, що є її перевагою в даному випадку у порівнянні з жиронерозчинними антиоксидантами. Запропоновано два методи  гідролізу хлорогенової кислоти: омилення гідроксидом натрію та ферментативне розщеплення. В результаті утворюються кавова та хінна кислоти, що дає змогу подальшого окремого використання цих сполук.


Ключові слова


природний антиоксидант; гідроліз хлорогенової кислоти; соняшниковий шрот; кавова кислота; хінна кислота; фермент; реакція омилення

Повний текст:

PDF

Посилання


Labeyko M.A. Pro zdatnist prirodnih antioksidantiv vplivati na okisnennya harchovih roslinnih oliy / M.A. Labeyko, O.A. Litvinenko, N.M. Lyubchenko [ta in.] // Integrovani tehnologiyi ta energozberezhennya. –2019. – №1. – Pp. 78–85.

Shapovalova Y.E. Vozmozhnost yspolzovanyia podsolnechnoho shrota kak ystochnyka pryrodnoho antyoksydanta – khlorohenovoi kyslotu / Y.E. Shapovalova, Z.P. Fediakyna // Oliino-zhyrovyi kompleks. –2013. – №2 (41). – Рр.49– 50.

Shapovalova I.E. Obosnovanie polucheniya hlorogenovoy kislotyi iz podsolnech-nogo shrota / I.E. Shapovalova, Z.P. Fedyakina, I.N. Demidov i [dr.] // Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy: –2013. – № 6/6. – Рр. 39-41.

vidov antioksidantov, kakie oni byvayut i gde soderzhatsya [Elektronnyj resurs] / 2011. Rezhim dostupa: URL: https://zoneplanet.ru/antioksidanty/.

Lytvynenko O.A. Vyrobnytstvo kharchovykh form bilkiv iz nasinnia oliinykh kultur/ [O.A. Lytvynenko, F.F. Hladkyi, Z.P. Fediakina]. – K.: Ahrar. Nauka, 2016. – 52 р.

Yang D. Development of a new chlorogenic acid certified reference material for food and drug analysis / D. Yang,; L. Jiao, Tai Ling [et al.] // JOURNAL OF PHARMA-CEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. – 2017. – Vol. 140. – Pр. 169–173. doi: 10.1016/ j.jpba.2017.03.026.

Dobrunov Dmitro Evgeniyovich. Tehnologiya kompleksnoyi pererobki sonyashnik-ovoyi makuhi z bezlushpinnogo yadra : dis. ... kand. tehn. nauk : 05.18.06 / Dmitro Evgeniy-ovich Dobrunov. – Harkiv, 2016. –181 р. – Bibliogr.: Рр. 136–151.

Chuklin Roman Evgenevich. Vliyanie kofeynoy kislotyi na serdechno-sosudistuyu sistemu v eksperimente : dis. … kand. med. nauk : 14.03.06 / Roman Evgenevich Chuklin. – Kursk, 2012. – 130 р.

Levitskiy A.P. Hlorogenovaya kislota: biohimiya i fiziologiya / A.P. Levitskiy, E.K. Vertikova, I.A. Selivanskaya // MIkrobIologIya I bIotehnologIya. – 2010. – №2. – Рр. 6–20.

Karamac М. Antioxidant activity of phenolic compounds identified in sunflower seeds / М. Karamac, A. Kosinska, I. Estrella, T. Hernandez, M. Duen // Eur Food Res Technol. – 2012. – Vol. 235. – P. 221–230.

Lekar A.V. Ekstraktsiya hlorogenovoy kislotyi iz sabelnika bolotnogo COMARUS PALUSTRE L. V srede subkriticheskoy vodyi / A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko [i dr.] // Himiya rastitelnogo syirya. – 2014. – №3. – Рр. 201-207. DOI: 10.14258 / jeprm. 1403201.

Zhao Y. Antihypertensive effects and mechanisms of chlorogenic acids / Y. Zhao., J. Wang, O. Ballevre, [et al.] // Hypertension Research. – 2012. – Vol. 35. – N 4. – Pp. 370–375.