DOI: https://doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.07

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБРУШУВАННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ КОНДИТЕРСЬКОГО СОРТУ

L. Perevalov, L. Fadeev, O. Piven, V. Timchenko, M. Diachenko

Анотація


Сфери використання безлушпинного ядра соняшнику постійно розширюються і одночасно видозмінюються вимоги щодо структурно-механічних властивостей обрушеного насіння. Значна частина безлушпинного ядра є предметом експорту України. Метою цього дослідження було вивчення закономірностей впливу комплексу сучасних факторів на процес обрушування фракції дрібного кондитерського насіння та визначення ефективних технологічних параметрів, що забезпечують максимальний вихід ядрової фракції і максимальний вихід незруйнованого цілого ядра «з носиком». Наведено результати системного теоретичного та експериментального дослідження комплексної дії сучасних технологічних факторів на особливості обрушування дрібної фракції насіння соняшнику кондитерського сорту, а саме: вплив чотирьох факторів: N – фактору (швидкість обертання ротору насіннєрушки); W– фактору (вологість насіння); T – фактору (температура обрушування насіння) та Or– фактору (орієнтація насіння в момент удару об деку насіннєрушки). Вперше експериментально доведено, що за умови дії мінусових температур знижується ефективність впливу адсорбційної вологи на пружно-пластичні властивості оболонки насіння. А також доведено, що фактор, який враховує положення насіння в момент удару об деку насіннєрушки суттєво впливає на показники обрушування дрібної фракції насіння кондитерського сорту. Запропоновано ефективні технологічні рішення щодо реалізації наукових здобутків у технологіях видобування рослинної олії та білку, а також у виробництві високоякісного ядра соняшника кондитерського сорту.


Ключові слова


насіння соняшнику; кондитерський сорт; обрушування; технологічні параметри; нові закономірності; ефективні технологічні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Teslenko S.O. Bezlushpynne yadro soniashnyku dlia otrymannia kondyterskykh vyrobiv / S.O. Teslenko, L.I. Perevalov, H.V. Sadovnychyi // Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli. – Kharkiv: KhDUKhT, 2013. – Vyp.2 (18). – Р. 84–91.

Ikhno Mykola Petrovych. Naukovo-praktychni osnovy otrymannia ta vykorystannia kharchovoho bezlushpynnoho yadra soniashnyka: dys. na zdobuttia nauk. stup. d-ra tekhn. nauk: 05.18.6 / Natsionalnyi tekhnichnyi universytet «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». – Kharkiv, 2004.

Tehnologiya proizvodstva rastitelnyih masel: uchebnik / L.A. Mhitaryants, E.P. Kornena [i dr.]; pod obschey redaktsiey E.P. Kornenoy. – Sb: GIORD, 2009. – 352 p.

Kupchenko A. Dobre obrushennia nasinnia soniashnyku – zaporuka yakosti kintsevoi produktsii / A. Kupchenko // Oliino-zhyrovyi kompleks. – 2007. – no 5.

Pat. 27009 Ukraina, MPKAL1/36,C11B 1/04, Sposib oderzhannia yadra soniashnykovoho nasinnia / Ykhno N.P.; Zaiavnyk ta patentovlasnyk Ikhno Mykola Petrovych.no y 95114827; zaiavl.09.11.1995; opubl.28.02.2000; Biul. no 1.

Frolov Ruslan Nikolaevich. Sovershenstvovanie protsessa obrushivaniya semyan pod-solnechnika s primeneniem pri podgotovke infrakrasnogo oblucheniya: diss. Kandi-data tehnicheskih nauk 05.18.12 – Protsessyi i apparatyi pischevyih proizvodstv. Krasnodar. –2002. – 123 p.

Ihno N.P. Teoriya i praktika polucheniya nizkoluzgovogo yara podsolnechnika / N.P. Ihno // Maslozhirovaya promyishlennost. – 1999. – no 3. – P. 19–21.

Lerrauzaux Andre, Sury-en-Brie, Process for embrittling integuments of small seeds. U.S. Pat. 4.090. 669. May 25, 1978.

Fyut A.K. Sovershenstvovanie tehnologii i oborudovaniya podgotovitelnyih protses-sov pererabotki semyan podsolnechnika / A.K. Fyut, V.V. Klyuchkin // M.: AgroNIITEIPP. 1990. – Seriya 20. – Vyip. 5. – 32 p.

Kucherenko A.V. Ohliad i klasyfikatsiia sposobiv pidhotovky nasinnia soniashnyku do obrushuvannia / A.V. Kucherenko, T.I. Melekhova // Khranenye y pererabotka zerna. – 2001. – T. 22. – no4. – P. 35–38.

Pat. 1142005 Ukraina, MPK (2017.01), S11V 1/02 (2006.01), V02V 3/00. Sposib obrushuvannia soniashnykovoho nasinnia / Perevalov L.I., Popsuishapka A.V., Hladkyi F.F., Piven O.M., Hirman V.V., Teslenko S.O., Kalishevska N.V., Zadorozhnyi V.K.; zaiavnyk ta patentovlasnyk Perevalov Leonid Ivanovych. – no y 201506862; Zaiavl. 03.02.2015; Opubl. 10.05.2017; Biul. No 9.

Perevalov L.I. Novaya tehnologiya obrushivaniya semyan podsolnechnika / L.I. Perevalov, E.N. Piven, A.V. Popsuyshapka, S.A. Teslenko // Maslozhirovoy kom-pleks. – Dnepropetrovsk. – no1 (36). – P. 47–49.

Perevalov L.I. Vplyv volohosti nasinnia vysokooleinovoho soniashnyku hibrydu ukrainskyi F–1 na obrushuvannia tsoho nasinnia v zamorozhenomu stani / L.I. Perevalov, O.M. Piven, S.O. Teslenko // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. – 2019. – no4. – P. 56–62.

Beloboroov V.V. Osnovnyie protsessyi proizvodstva rastitelnyih masel. – M: Pischevaya promyishlennost, 1966. – 478 p.

Pat. 02645 Ukraina. MPK VO2V 3/00 3/02 Sposib Lasko obrushuvannia oliinoho nasinnia ta nasinnierushka Lasko / Fadieiev L.V.; Opubl. 15.12.2003; Biul. no 5.

Lobanov V.I. Ustroystvo dlya obrushivaniya semyan podsolnechnika s predvaritel-nyim ih orientirovaniem v napravlyayuschih korobah / V.I. Lobanov, S.Yu. Bu-zoverov. M.P. Zheltunov // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo universiteta. – no 3 (149). – 2017. – P. 161.

Kopeykovskiy V.M. Laboratornyiy praktikum po tehnologii proizvostva rastitelnyih masel / V.M. Kopeykovskiy, A.K. Mosyan, L.A. Mhitaryants, V.E. Tarasov. – M: Ag-ropromizdat, 1990. – 416 p.