DOI: https://doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.05

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПОЧАТКОВОЇ ШВИДКОСТІ КУЛЬ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА ЇХ ВРАЖАЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ

I. Biryukov, A. Biryukov

Анотація


У статті розглянуто формалізацію залежності впливу зміни початкової швидкості куль короткоствольної зброї на їх вражаючі властивості. Враховуючи ураження живої сили противника, головним призначенням пістолетів для визначення впливу зміни початкової швидкості кулі на її взаємодію з ціллю розглянуто основні вражаючі властивості кулі: вбивча, зупиняюча та пробивна дії кулі.

Проаналізовані залежності убивчої дії кулі від її швидкості в момент зустрічі з ціллю та встановлено, що при менших швидкостях пістолетних куль калібру9 ммв точці зустрічі з ціллю, вбивча дія цих куль буде відповідно менше допустимої, тоді в даному випадку ураження цілі не буде гарантовано.

Встановлені для куль калібру9 мм: залежності зменшення швидкостей куль від відстані, які розраховані як поліноміальні лінії тренду 3-го ступеня; мінімально допустимі відстані до цілей, на ділянці яких швидкість куль не знижуватиметься менш за табличну, а також не знижуватимуться відстані гарантованої вбивчої дії кулі залежно від терміну зберігання б/п, розраховані аналогічно попереднім, як поліноміальні лінії тренду 2-го ступеня; пропорційні залежності зменшення зупиняючої дії кулі до зростання відстані до цілі, на ділянці яких зупиняюча дія кулі не знижуватиметься менш табличної; залежності пробивної дії кулі від терміну зберігання б/п, яка визначена відповідною функцією, що розрахована аналогічно попереднім, як поліноміальна лінія тренду 2-го ступеня.

Наведені середні експериментальні дані величини початкових швидкостей револьверних куль довготривалих термінів зберігання калібру7,62 ммта одержані дані глибини їх проникнення в перешкоду, що представлено наглядно.

Представлені висновки і рекомендації для забезпечення влучності стрільби із стрілецької, в тому числі короткоствольної зброї та б/п до неї, а також завдання, які необхідно провести в подальшому для розв҆язання даної задачі.


Ключові слова


короткоствольна зброя; боєприпаси тривалого терміну зберігання; вага кулі; калібр кулі; початкова швидкість кулі; вбивча дія кулі; зупиняюча дія кулі; пробивна дія кулі; коефіцієнти; прискорена сила тяжіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Anipko O.B., Baulin D.S., Zubarev V.V. Vliyanie srokov hraneniya boepripasov na zhivuchest stvolov strelkovogo oruzhiya [tekst]. // Integrovani tehnologiyi ta energozbe-rezhennya. H.: 2006. – #4. – P. 109–114.

Anipko O.B., Biryukov I.Yu. Zavisimost nachalnoy skorosti snaryada ot mak-simalnogo davleniya v kanale stvola pri vyistrele zaryadami dlitelnogo sroka hraneniya [tekst]. // Integrovani tehnologiyi ta energozberezhennya. – H.: 2006.– # 1.– P. 83–86.

Anipko O.B., Busyak Yu.M. Vnutrennyaya ballistika stvolnyih sistem pri primene-nii boepripasov dlitelnyih srokov hraneniya: monografiya [tekst]. // H.: Akad. vnutrIshnIh vIysk MVS UkraYini. – H.: 2010. – 128 p.

Anipko O.B., Biryukov I.Yu., Baulin D.S., Vorobyov V.I. Osoblivosti harakteristik vnu-trishnoyi balistiki porohovih zaryadiv boepripasiv, yaki znahodyatsyaza mezhami garanti-ynih strokiv zberigannya [tekst]: Navch.-metod. posib. // – H.: Akad. vnutrishnih viysk MVS Ukrayini. 2008. – 50 p.

Anipko O.B., Baulin D.S., Mulenko O.O. Problema zhivuchesti stvolov strelkovo-go oruzhiya pri primenenii boepripasov poslegarantiynyih srokov hraneniya [tekst]. // Inte-grovani tehnologiyi ta energozberezhennya. – H.: 2010. – # 3. – P. 80–83.

Anipko O.B., Baulin D.S., Biryukov I.Yu. Vliyanie dlitelnosti hraneniya boep-ripasov na ballisticheskie harakteristiki strelkovogo oruzhiya [tekst]. // Integrovani tehnologiyi ta en-ergozberezhennya. – H.: 2007. – # 2. – P. 97–100.

Bila kniga 2015 Zbroyni Sili Ukrayini / MO GSh ZSU - KiYiv, 2016, 104 p. Rezhim dos-tupu: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook / WB_2015. pdf.

Gurnovich A.V. Metodika vrahuvannya pomilok pidgotovki y vedennya strilbi pri otsintsi efektivnosti strilbi striletskoyi zbroyi [tekst]. // Zbirnik naukovih prats. –K.: TsNDI OVT ZSU. 2003. – Vip.7. – P. 43–46.

Biryukov A.I. Osobennosti ekspluatatsii pistoletov so svobodnoy otdachey zatvora pri is-polzovanii boepripasov poslegarantiynyih srokov hraneniya [tekst]. // Integrovani tehnologiyi ta energozberezhennya. – H.: 2013. – # 2. – P. 80–85.

Semikolenov, N.P., Bondarenko F.G., Krasner N.Ya. Osnovyi strelbyi iz oruzhiya strelk-ovyih podrazdeleniy [tekst]. // – M.: Voenizdat MO SSSR, 1958. – 266 p.

Kalita O.M., Biryukov I.Yu., Shabalin O.Yu. Efektivnist strilbi z striletskoyi zbroyi [tekst]: Navch. posib. // – H.: Nats. akad. NGU. 2014. – 70 p.

Probivnoe i ostanavlyuvayuschee deystvie deystvie URL: http: // ww.rusarmi.com /sterelo/pst_pm_action (data publikatsiyi 17.06.2018).

Biryukov O.I. Eksperimentalne doslidzhennya roli dovzhini stvola pistoleta pri vikoris-tanni boepripasiv trivalih terminiv zberigannya [tekst]. // Tehnologichniy audit ta rezervi virobnitstva. H. – 2016. – # 4/1(30). – P. 9–21.

Lambert J., Frye C. Microsoft Office 2016. Step by Step. Micposoft Press, 2016. 564 r.

mm pistolet Makarova PM [tekst]: Nastavlenie po strelkovomu delu. – M.: Vo-enizdat., 1982. – 96 p.

Biryukov, I. Biryukov, A. Gurnovich. An experimental study of the intensity of wear of a 9 mm gun barrel with the use of long-term ammunition // Technological audit that vibrobitvita reserve. Kharkiv. – 2017. – # 2/2(34). – P. 48–54.