DOI: https://doi.org/10.20998/%x

З ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ КОНТАКТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ

A. Babichenko, I. Lisachenko, S. Demenkova

Анотація


The article presents the results of analytical studies on the establishment of equations for the calculation of heat transfer coefficients, taking into account the conditions of heat transfer between the measured medium and the metal protective probe of the thermocouple and the resistance thermometer. The presented formulas and calculation methods allow the analysis of heat transfer conditions in the contact method of temperature measurement in order to develop measures to reduce the methodological error.

Ключові слова


вимірювання температури; контактні перетворювачі; методична похибка; умови теплообміну

Повний текст:

PDF

Посилання


Artem'yev B.G., Golubev S.M. Spravochnoye posobiye dlya rabotnikov metrologicheskikh sluzhb: Kn.1. Moskva: Izd-vo standartov, 1990. 428 p.

Tsyutsyura S.V., Tsyutsyura V.D. Metrolohiya, osnovy vymiryuvanʹ, standartyzatsiya ta sertyfikatsiya: navch. posib. Kyyiv: Znannya, 2006. 242 p.

Naladka sredstv izmereniy i sistem tekhnologicheskogo kontrolya: spravochnoye posobiye / A.S. Klyuyev i dr.; pod red. A.S. Klyuyeva. Moskva: Energoatomizdat, 1990. 400 p.

Spravochnik po naladke avtomaticheskikh ustroystv kontrolya i regulirovaniya: chast' 1, V.A. Dubrovskiy i dr. Kiyev: Naukova dumka, 1981 . 463 p.

Isayenko V.P., Osipova V.A. , Sukolol A.S. Teploperedacha: uchebnik. Moskva: Energiya, 1975. 488 p.

Mikheyev M.A., Mikheyeva I.M. Osnovy teploperedachi: Moskva: Energiya, 1977. 344 p.

Primery i zadachi po kursu protsessov i apparatov khimicheskoy tekhnologiy: ucheb. posobiye / L.L. Tovazhnyanskyy i dr. Khar'kov: NTU "KHPI", 2006. 432 p.